• KLIENCI INDYWIDUALNI
  • PRZEDSIĘBIORCY
  • ROLNICY
  • BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Wskaźniki charakteryzujące sytuację ekonomiczno – finansową Banku Spółdzielczego w Brańsku za I kwartał 2017r.

 

SUMA BILANSOWA

613 668 tys.

DOCHODY

7 226 tys.

KOSZTY

5 415 tys.

WYNIK FINANSOWY BRUTTO

1 811 tys.

WYNIK FINANSOWY NETTO

1 504 tys.

FUNDUSZE WŁASNE

55 001 tys.

WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI

13,72%

STOPA ZWROTU Z AKTYWÓW NETTO (ROA)

0,99%

STOPA ZWROTU Z KAPITAŁU NETTO (ROE)

10,94%

 

Real time web analytics, Heat map tracking
BS Bransk
BS BranskBS Bransk