• KLIENCI INDYWIDUALNI
  • PRZEDSIĘBIORCY
  • ROLNICY
  • BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
  • eBankNet
  • eCorpoNet
  • eHomeNet
  • SMS banking
  • przelewy natychmiastowe
  • Rodzina 500 +

Wskaźniki charakteryzujące sytuację ekonomiczno – finansową Banku Spółdzielczego w Brańsku za II kwartał 2017r.

 

SUMA BILANSOWA

618 328 tys.

DOCHODY

15 098 tys.

KOSZTY

11 840 tys.

WYNIK FINANSOWY BRUTTO

3 258 tys.

WYNIK FINANSOWY NETTO

2 534 tys.

FUNDUSZE WŁASNE

59 968 tys.

WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI

14,66%

STOPA ZWROTU Z AKTYWÓW NETTO (ROA)

0,83%

STOPA ZWROTU Z KAPITAŁU NETTO (ROE)

9,08%

 

Real time web analytics, Heat map tracking
BS Bransk
BS BranskBS Bransk