• KLIENCI INDYWIDUALNI
  • PRZEDSIĘBIORCY
  • ROLNICY
  • BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Bank Spółdzielczy w Brańsku umożliwia złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie eBankNet. Wniosek dostępny jest pod zakładką "wnioski". 

Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie będzie możliwe. Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. 

Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu.

 

 

 

Jakie dokumenty mogą być potrzebne:

· skan dokumentów, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,

· skan prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,

· skan orzeczenia sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,

· skan karty pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,

· skan zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Urząd gminy, miasta albo ośrodek pomocy społecznej może uzyskać podstawowe dane o dochodach twojej rodziny od urzędu skarbowego. Może jednak poprosić cię o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Wyśle ci w tej sprawie list. Jeśli jednak chcesz od razu dołączyć do wniosku dodatkowe dokumenty, przygotuj na przykład:

· skan oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego — jeśli jesteś rolnikiem,

· skan zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych — jeśli masz taki dochód. Na przykład dostajesz alimenty, stypendium szkolne lub socjalne.

· skan oświadczenia o twoich dochodach — jeśli podlegasz przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym,

· skan oświadczenia albo innego dokumentu, który potwierdza utratę albo uzyskanie przez ciebie dochodu — jeśli twoja sytuacja dochodowa się zmieniła.

 

informacje o obsłudze 500+ w Banku Spółdzielczym w Brańsku

strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki Społecznej

strona Programu Rodzina 500+

 

 

Real time web analytics, Heat map tracking
BS Bransk
BS BranskBS Bransk