• KLIENCI INDYWIDUALNI
  • PRZEDSIĘBIORCY
  • ROLNICY
  • BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Projekt  „Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości” realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku (Lider) oraz Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Partner), w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowe informacje na stronie:

http://funduszbsbransk.pl

Zgłoszenia przyjmowane są  w następujących placówkach:
- w Centrali Banku Spółdzielczego w Brańsku,
- w Oddziale BS Brańsk w Białymstoku przy ul. Radzymińskiej 16,
- w Fili nr 1 Banku w Białymstoku przy ul. Skłodowskiej – Curie 19.

Oprocentowanie pożyczki  jest stałe i wynosi 4%.

Bank nie pobiera prowizji od przyznania pożyczki.

Real time web analytics, Heat map tracking
BS Bransk
BS BranskBS Bransk