• KLIENCI INDYWIDUALNI
  • PRZEDSIĘBIORCY
  • ROLNICY
  • BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Informujemy, iż zostało wprowadzone nowe, dodatkowe zabezpieczenie transakcji zbliżeniowych - tzw. limit kumulatywny.

Limit kumulatywny wynosi 200 PLN (nie jest to limit dzienny czy miesięczny).

Limit kumulatywny to mechanizm zliczający wartość następujących po sobie transakcji zbliżeniowych bez wprowadzenia kodu PIN, bez względu na rozpiętość czasową, w której zostały dokonane. Jest to ograniczenie wykonywania transakcji zbliżeniowych bez wprowadzania kodu PIN poprzez zliczanie ich wartości i uniemożliwienie realizacji kolejnej bez wcześniejszego uwierzytelnienia kodem PIN.

Po wykonaniu transakcji zbliżeniowych bez kodu PIN, których wartość spowoduje przekroczenie sumy 200 PLN zliczanych przez system dalsze operacje metodą zbliżeniową zostają zablokowane. Wówczas należy dokonać transakcji w formie tradycyjnej (włożyć kartę do terminala i wprowadzić kod PIN), wtedy transakcja zostanie wykonana (oczywiście jeżeli karta jest aktywna, środki dostępne, a kod PIN poprawny). Każda zrealizowana transakcja z użyciem kodu PIN spowoduje reset licznika i rozpoczęcie zliczania sumy 200 PLN bez kodu PIN od nowa.

Nie ma możliwości samodzielnego określenia i zmiany wysokości tego limitu, gdyż jest on ustalony dla wszystkich kart zbliżeniowych (debetowych) – w jednakowej wysokości suma 200 PLN.

Limit kumulatywny nie dotyczy naklejki zbliżeniowej, ponieważ nie ma możliwości wprowadzenia jej do czytnika terminala płatniczego w celu wprowadzenia kodu PIN.

Poniżej przykład działania wprowadzonego limitu kumulatywnego:

Posiadacz karty wykonuje transakcje zbliżeniowe kolejno na 40 PLN, 60 PLN, 80 PLN, 30 PLN. Podczas wykonania transakcji wymienionej jako ostatnia, na kwotę 30 PLN transakcja nie będzie możliwa do realizacji w trybie zbliżeniowym bez kodu PIN, ponieważ łączna suma tych transakcji przekracza 200 PLN (210 PLN). Terminal odmówi autoryzacji transakcji, jednakże po włożeniu karty do czytnika terminala i wprowadzeniu kodu PIN, transakcja dojdzie do skutku.

Real time web analytics, Heat map tracking
BS Bransk
BS BranskBS Bransk