• KLIENCI INDYWIDUALNI
  • PRZEDSIĘBIORCY
  • ROLNICY
  • BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Podstawowe stopy procentowe NBP

Stopa procentowa: Oprocentowanie Obowiązuje
od dnia
Stopa referencyjna 0,10 2020-05-29
Stopa lombardowa 0,50 2020-05-29
Stopa depozytowa 0,00 2020-04-09
Stopa redyskonta weksli 0,11 2020-05-29

 

Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych preferencyjnych

Oprocentowanie kredytów z dopłatą ARiMR nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli. Wysokość oprocentowania płaconego przez Kredytobiorcę we wszystkich liniach kredytowych wynosi 0,4 pełnego oprocentowania kredytu (nie mniej niż 3%). Pozostałą kwotę płaci ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytu.

Real time web analytics, Heat map tracking
BS Bransk
BS BranskBS Bransk