• KLIENCI INDYWIDUALNI
  • PRZEDSIĘBIORCY
  • ROLNICY
  • BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Podstawowe stopy procentowe NBP

Stopa procentowa: Oprocentowanie Obowiązuje
od dnia
Stopa referencyjna 1,00 2020-03-17
Stopa lombardowa 1,50 2020-03-17
Stopa depozytowa 0,50 2015-03-05
Stopa redyskonta weksli 1,05 2020-03-17

 

Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych preferencyjnych

Oprocentowanie kredytów z dopłatą ARiMR nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli. Wysokość oprocentowania płaconego przez Kredytobiorcę we wszystkich liniach kredytowych wynosi 0,4 pełnego oprocentowania kredytu (nie mniej niż 3%). Pozostałą kwotę płaci ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytu.

Real time web analytics, Heat map tracking
BS Bransk
BS BranskBS Bransk