• KLIENCI INDYWIDUALNI
  • PRZEDSIĘBIORCY
  • ROLNICY
  • BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Wskaźniki charakteryzujące sytuację ekonomiczno – finansową Banku Spółdzielczego w Brańsku za III kwartał 2017r.

 

SUMA BILANSOWA

604 333 tys.

DOCHODY

22 907 tys.

KOSZTY

17 832 tys.

WYNIK FINANSOWY BRUTTO

5 075 tys.

WYNIK FINANSOWY NETTO

3 881 tys.

FUNDUSZE WŁASNE

59 969 tys.

WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI

14,62%

STOPA ZWROTU Z AKTYWÓW NETTO (ROA)

0,84%

STOPA ZWROTU Z KAPITAŁU NETTO (ROE)

9,04%

 

Real time web analytics, Heat map tracking
BS Bransk
BS BranskBS Bransk