• KLIENCI INDYWIDUALNI
  • PRZEDSIĘBIORCY
  • ROLNICY
  • BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
  • eBankNet
  • eCorpoNet
  • eHomeNet
  • SMS banking
  • przelewy natychmiastowe
  • Rodzina 500 +

Wskaźniki charakteryzujące sytuację ekonomiczno – finansową Banku Spółdzielczego w Brańsku za I kwartał 2020r.

 

SUMA BILANSOWA

718.102.296,69

WYNIK FINANSOWY BRUTTO

2.104.503,94

WYNIK FINANSOWY NETTO

1.804.641,94

FUNDUSZE WŁASNE

68.638.830,90

ŁĄCZNY WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁOWY

15,16%

WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁU T1

15,16%

WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁU CET1

15,16%

STOPA ZWROTU Z AKTYWÓW NETTO (ROA)

1,00%

STOPA ZWROTU Z KAPITAŁU NETTO (ROE)

10,52%

 

Real time web analytics, Heat map tracking
BS Bransk
BS BranskBS Bransk