• KLIENCI INDYWIDUALNI
  • PRZEDSIĘBIORCY
  • ROLNICY
  • BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
  • eBankNet
  • eCorpoNet
  • eHomeNet
  • SMS banking
  • przelewy natychmiastowe
  • Rodzina 500 +

Wskaźniki charakteryzujące sytuację ekonomiczno – finansową Banku Spółdzielczego w Brańsku za IV kwartał 2020r.

 

SUMA BILANSOWA

775.361.963 zł

WYNIK FINANSOWY BRUTTO

6.366.015,15 zł

WYNIK FINANSOWY NETTO

4.909.823,15 zł

FUNDUSZE WŁASNE

74.470.462 zł

ŁĄCZNY WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁOWY

16,63%

WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁU T1

16,63%

WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁU CET1

16,63%

STOPA ZWROTU Z AKTYWÓW NETTO (ROA)

0,66%

STOPA ZWROTU Z KAPITAŁU NETTO (ROE)

6,91%

 

Real time web analytics, Heat map tracking
BS Bransk
BS BranskBS Bransk