• KLIENCI INDYWIDUALNI
  • PRZEDSIĘBIORCY
  • ROLNICY
  • BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
  • eBankNet
  • eCorpoNet
  • eHomeNet
  • SMS banking
  • przelewy natychmiastowe
  • Rodzina 500 +

Informujemy, iż w okresie od 01-04-2021r. do 30-04-2021r. obowiązują następujące stawki referencyjne oprocentowania:

WIBOR 1M - 0,19%

WIBOR 3M - 0,21%

WIBOR 6M - 0,25%

WIBOR 3M do kredytów preferencyjnych udzielanych od 01-01-2015r. - 0,21%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) okreśła koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Real time web analytics, Heat map tracking
BS Bransk
BS BranskBS Bransk