• KLIENCI INDYWIDUALNI
 • PRZEDSIĘBIORCY
 • ROLNICY
 • BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
 • eBankNet
 • eCorpoNet
 • eHomeNet
 • SMS banking
 • przelewy natychmiastowe
 • Rodzina 500 +

Transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki:

 • waluta transakcji EUR;
 • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN,
 • prawidłowy kod BIC,
 • koszty „SHA”,
 • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
   

Bank zleceniodawcy i Bank beneficjenta przelewu powinni być uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Rejestry uczestników rozliczeń SEPA są dostępne pod adresem :

 

Registers of Participants in SEPA Payment Schemes 
 

 

Real time web analytics, Heat map tracking
BS Bransk
BS BranskBS Bransk