• KLIENCI INDYWIDUALNI
  • PRZEDSIĘBIORCY
  • ROLNICY
  • BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

oferta dla Przedsiębiorców:

rachunki

 


 

TAB. 1 Przelewy krajowe w PLN

 

Rodzaj Przelewu

placówka Banku

system bankowości
internetowej

Przelew wewnętrzny:

Na rachunek w Banku

w godzinach pracy placówki

24 h

Przelew międzybankowy wychodzący:

ELIXIR[1],[2]

w godzinach pracy placówki

do godziny 16:00

SORBNET[3]

14:30

14:30

Przelew przychodzący:

Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku

14:30

24 h

Przelew wewnętrzny z rachunku w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A.

do godziny 17:00

ELIXIR

I sesja do godziny 12:00,

II sesja do godziny 15:30,

III sesja do godziny 18:00

SORBNET

do godziny 16:00

 


[1] Przelewy zlecone po godzinie 16.00 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i wykonane będą najpóźniej w najbliższym dniu roboczym

 

 

[2]  Przelewy zlecone w dni robocze po godzinach granicznych, ale przed godziną 16.00, obciążą rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wykonany najpóźniej w najbliższym dniu roboczym

[3]    Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej

 

 

TAB. 2 Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej

 

Rodzaj Przelewu

Data waluty

placówka Banku

system bankowości internetowej

Przelew wewnętrzny:

Na rachunek w Banku

D

w godzinach pracy placówki

15:00

Przelew wychodzący:

Przekaz w trybie standardowym:

 

·         SEPA, przelew regulowany, polecenie wypłaty w walucie EUR

D+1

w godzinach pracy placówki

15:00

·         Pozostałe polecenia wypłaty

D+2

w godzinach pracy placówki

15:00

Przekazy w trybie przyspieszonym

D+1

w godzinach pracy placówki

15:00

Przekazy w trybie pilnym

D

12:00

12:00

Przelew przychodzący:

Na rachunek w Banku

D

16:00

Real time web analytics, Heat map tracking
BS Bransk
BS BranskBS Bransk