• KLIENCI INDYWIDUALNI
 • PRZEDSIĘBIORCY
 • ROLNICY
 • BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

PRP – Podstawowy Rachunek Płatniczy to proste darmowe konto bankowe z przejrzystymi zasadami, zapewniające dostęp do bankowości elektronicznej oraz karty debetowej. Rachunek ten przeznaczony jest dla konsumentów którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w walucie polskiejj.

korzyści

Posiadacz Podstawowego Rachunku Płatniczego otrzyma:

   • 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku
   • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe
   • 0 zł za dostęp do systemu bankowości elektronicznej w Banku
   • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu przelewów krajowych w PLN zewnętrznych  
    (nie wliczając w to przelewów wewnętrznych, polecenia przelewu SEPA, polecenia przelewu w walucie obcej, w systemie SORBNET i BlueCash), w tym realizacji zlecenia stałego
   • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu wypłat kartą debetową w bankomatach obcych* na terenie RP
   • 0 zł za wydanie/wznowienie i obsługę karty debetowej

*bankomaty inne niż bankomaty wymienione na stronie internetowej Banku BPS S.A, (https://www.bankbps.pl/o-grupie-bps) które są traktowane jak bankomaty własne z zerową opłatą za wypłatę z nich gotówki przy użyciu karty debetowej

Real time web analytics, Heat map tracking
BS Bransk
BS BranskBS Bransk