• KLIENCI INDYWIDUALNI
  • PRZEDSIĘBIORCY
  • ROLNICY
  • BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki:


waluta transakcji EUR;
zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
koszty „SHA”;
nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
 

Bank zleceniodawcy i Bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer).

 

Registers of Participants in SEPA Payment Schemes ( Rejestry uczestników rozliczeń SEPA)
 

 

Real time web analytics, Heat map tracking
BS Bransk
BS BranskBS Bransk