• KLIENCI INDYWIDUALNI
  • PRZEDSIĘBIORCY
  • ROLNICY
  • BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Bank prowadzi szeroką działalność społeczno-wychowawczą. Aktywnie uczestniczy w życiu szkół z terenu działania BS, funduje stroje i sprzęt sportowy drużynom szkolnym, dofinansowuje aktywny wypoczynek i imprezy plenerowe, organizuje konkursy i turnieje dla dzieci i młodzieży m.in. „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”.

Sponsoruje Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „SKOWRONKI” oraz Młodzieżową Orkiestrę Dętą działające przy Zespole Szkół w Brańsku. Wspiera wydawanie tomików poezji i książek,  m.in. ks. Mieczysława Rzepniewskiego, Grażyny Kowalczuk, Tadeusza Zalewskiego, Br. Cherubina Złotowskiego, a także płyt oraz kaset audio miejscowych zespołów.  Sponsoruje lokalne imprezy i wydarzenia kulturalne m.in. był głównym sponsorem koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, który odbył się w Białymstoku z okazji 25-lecia „Solidarności”. Dofinansowuje remonty i budowę obiektów sakralnych. Bank wspiera działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, dofinansowuje zakup mundurów, sprzętu i wozów bojowych, funduje nagrody w zawodach strażackich

          Za swoją działalność otrzymał wiele podziękowań, dyplomów uznania i statuetek.

Dodatkowe informacje:

od 1985r. BS prowadzi Izbę Historyczną, dokumentując historię spółdzielczości bankowej w Brańsku i okolicach(obecnie w remoncie),

od 1990r. posiada  własny  sztandar,

od 1994r. wydaje  własne pismo – kwartalnik „Informator BS”.    

 

WSPÓŁPRACA BANKU ZE SZKOŁAMI

     Bank Spółdzielczy w Brańsku współpracuje z 18 Szkolnymi Kasami Oszczędności działającymi przy szkołach z terenu działania Banku.

 W ramach współpracy Banku ze szkołami podejmowane są następujące działania:

1. Organizuje konkurs „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”. Celem     konkursu jest popularyzacja praktyki oszczędzania wśród dzieci i młodzieży zwłaszcza w szkołach podstawowych i gimnazjach.  

2. Bierze czynny udział w uroczystościach pasowania uczniów klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych, Dnia Edukacji Narodowej i nadania imienia szkołom, a także szkolnych wigiliach oraz innych wydarzeniach ważnych dla szkół. Przy tych okazjach Bank funduje szkołom wyposażenie sal, sprzęt i stroje sportowe, książki, sprzęt nagłaśniający, nagrody w konkursach oraz dofinansowuje organizacje imprez szkolnych.

Każdego roku szkolnego Bank Spółdzielczy w Brańsku tradycyjnie funduje uczniom klas pierwszych  książeczki SKO z wkładem 10 zł i drobne upominki.

3. Organizuje spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w różnych ciekawych zakątkach Podlasia, wręcza drobne upominki opiekunom SKO. Celem spotkań jest podziękowanie nauczycielom za ich pracę na rzecz rozwoju Szkolnych Kas Oszczędności i krzewienia idei oszczędzania wśród młodzieży.

Real time web analytics, Heat map tracking
BS Bransk
BS BranskBS Bransk