• KLIENCI INDYWIDUALNI
  • PRZEDSIĘBIORCY
  • ROLNICY
  • BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

           Odzwierciedleniem wysokiej jakości naszych usług są liczne wyróżnienia i nagrody, które traktujemy jako wyzwanie do dalszej aktywnej pracy i szukania lepszych rozwiązań w tworzeniu nowoczesnego, przyjaznego Banku.

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

ROK 2016

Godło i Platynowy Certyfikat Bank Spółdzielczy Roku 2016 za uczciwość względem Klientów, przejawiającą się w oferowaniu przejrzystych, wiarygodnych oraz bezpiecznych produktów i usług finansowych

ROK 2015

Godło i Platynowy Certyfikat Bank Spółdzielczy Roku 2015 za uczciwość względem Klientów, przejawiającą się w oferowaniu przejrzystych, wiarygodnych oraz bezpiecznych produktów i usług finansowych

Mecenas Wiedzy za aktywną promocję czytelnictwa

Lider 2014 w kategorii "Najlepszy Bank Spółdzielczy zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości"

Godło i Platynowy Certyfikat Bank Spółdzielczy Roku 2014 za uczciwość względem Klientów, przejawiającą się w oferowaniu przejrzystych, wiarygodnych oraz bezpiecznych produktów i usług finansowych

 

ROK 2014

Godło i Platynowy Certyfikat Bank Spółdzielczy Roku 2013 za najwyższą jakość obsługi klienta instytucjonalnego i indywidualnego oraz innowacyjność i rozwój w zgodzie z trendami współczesnej bankowości

Mecenas Wiedzy za aktywną promocję czytelnictwa

Tytuł Honorowy "Aktywni i Gospodarni dla Dobra Podlasia" nadany przez Kapitułę Wyróżnień Portalu Internetowego "Podlaski Bluszcz"

W Krajowym Rankingu "Wyróżniające się Banki Spółdzielcze" - edycji 2014 wysokie 26 miejsce w kategorii "Największe Banki Spółdzielcze" oraz 21 miejsce w kategorii  "Najefektywniejsze Banki"

 

ROK 2013

Licencja do używania wizerunku Orła Agrobiznesu- nagroda dla banków działających na rzecz agrobiznesu  

Wyróżnienie specjalne w XII edycji Konkursu "Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej" za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej 

Brązowy Medal za zasługi dla pożarnictwa

Mecenas Wiedzy  za aktywną promocję czytelnictwa

Tytuł SUPERFIRMA 2013 w powiecie bielskim

Godło Odpowiedzialny Pracodawca - Lider HR 2013 za jakość zatrudnienia, dbałość o kapitał ludzki i sprawne zarządzanie Bankiem Spółdzielczym w Brańsku

Godło i Złoty Certyfikat Bank Spółdzielczy Roku 2012

 

ROK 2012

W rankingu "Rzeczpospolitej" najlepszych instytucji finansowych w Polsce za 2011 rok w grupie 200 banków spółdzielczych, które przystąpiły do konkursu BS Brańsk zajął 23 pozycję pod względem funduszy własnych, 41 pozycje w kategorii wynik finansowy oraz 21 pozycję wśród banków o najwyższych zyskach.

Godło Promocyjne wraz z 7 Złotymi Gwiazdami w XIII edycji Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców oraz specjalne wyróznienie Diamentowa Statuetka za systematyczne wzbogacanie i usprawnianie przyjaznej współpracy z MSP

 

ROK 2011

Godło Promocyjne wraz z 7 Złotymi Gwiazdami w XII edycji Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców

Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego " Za zasługi dla Województwa Podlaskiego"

I miejsce w powiecie bielskim w rankingu Superfirmy 2011

Nominacja do nagrody Orzeł Agrobiznesu

Statuetka i dyplom w X edycji Konkursu „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”

Statuetka w XXXVII edycji Konkursu "Orzeł Agrobiznesu"

Pamiątkowy Medal oraz Akt Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Narewka Pani Zdzisławie Stanisławie Maksymiuk

Tytuł "Firma Dobrze Widziana" - wyraz uznania i podziękowania za zaangażowanie społeczne i realizowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu

Srebrny Certyfikat Polish Product - Firma Roku 2011

 

ROK 2010

Godło Promocyjne wraz 7 Złotymi Gwiazdami w XI edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców

Statuetka Gepardy Biznesu 2010 w konkursie Samorząd Przyjazny Biznesowi

Medal Św. Izydora Oracza – za szczególne zasługi dla rolnictwa Pani Zdzisławie Maksymiuk

Tytuł „Solidny Pracodawca Podlasia 2009” w konkursie „Solidny Pracodawca Roku”

 I miejsce w powiecie bielskim w rankingu Superfirmy 2010

Medal Wrażliwego Serca

W rankingu „Najlepszych instytucji finansowych” organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” w grupie 295 banków spółdzielczych, które przystąpiły do konkursu BS Brańsk zajął 44 pozycję pod względem sumy bilansowej, a 25 miejsce wśród banków o największych zyskach

W rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” w grupie 100 BS-ów spośród 576 działających w trzech zrzeszeniach, Bank Spółdzielczy w Brańsku w kategorii „Największe Banki” zajął 35 pozycję a w kategorii  suma bilansowa uplasował się na 41 pozycji, w kategorii wynik finansowy bank zajął 23 pozycję

Statuetka za udział w „I Nadbużańskich ziołowych spotkaniach”

Wyróżnienie specjalne w XI edycji Rankingu „Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce”

Statuetka i dyplom w IX edycji Konkursu „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”

Certyfikat Polish Produkt Firma Roku 2010

 

ROK 2009

Tytuł Laureata Konkursu wraz ze Statuetką Konkursu oraz Godłem Promocyjnym wraz 7 Złotymi Gwiazdami w konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców

W konkursie Firma Dobrze Widziana znalazł się w gronie 4 finalistów województwa podlaskiego

12 pozycja w rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” w grupie 100 BS-ów spośród 579 działających w trzech zrzeszeniach a w kategorii „Najefektywniejsze Banki” w zestawieniu zbiorczym uplasował się na 37 pozycji

Medal Zasługi (benemerenti) diecezji drohiczyńskiej w dowód uznania za przykład chrześcijańskiego życia, ducha przedsiębiorczości, za troskę o dziedzictwo religijne i wspieranie akcji charytatywnych oraz kulturalno-oświatowych został przyznany Pani Zdzisławie Maksymiuk – prezes Zarządu BS

Certyfikat Dobroczynności za znaczną pomoc w finansowaniu leczenia i rehabilitacji dzieci objętych Programem „Zdążyć z Pomocą”

Tytuł „Innowacyjny Bank Spółdzielczy” w Konkursie  „Krajowi Liderzy Innowacji”

 

ROK 2008

Godło Promocyjne „Bank przyjazny dla przedsiębiorców” wraz z 6-oma Złotymi Gwiazdami w konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców za rok 2007

Honorowy tytuł „Bankowiec Polskiego Biznesu 2007”

Tytuł Sponsor Roku 2007 otrzymał w kategorii „firma średnia”  w konkursie Mecenas Kultury Województwa Podlaskiego 2007

Wśród największych 100 firm Podlasia BS uplasował się na 42 pozycji pod względem zysku netto

Specjalne wyróżnienie w rankingu „Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce”

Statuetka, dyplom i wyróżnienie specjalne w konkursie „Bank spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”

Medal Wrażliwego Serca

 

ROK 2007

Nagroda „SEMAFORA” za szczególne zaangażowanie w realizację produktu „Western Union” – przekazy pieniężne

Nominacja do tytułu „Ambasador Biznesu-Podlasie 2007”

Honorowy tytuł PRYMUS 2007

Nominacja w kategorii SPONSOR firma średnia 2006 w konkursie Mecenas Kultury Województwa Podlaskiego

II miejsce i Dyplom  w rankingu Polskich Banków Spółdzielczych organizowanych przez KZBS w grupie bilansowej 100-200 mln za 2006 rok

statuetka, dyplom i wyróżnienie specjalne w konkursie „Bank spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”

Złota Honorowa Odznaka nadana przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Złoty Sponsor Gminy Brańsk 2007”

W rankingu „Rzeczpospolitej” najlepszych instytucji finansowych w Polsce za 2006 rok BS Brańsk w grupie 290 banków spółdzielczych,   o największych zyskach zajął wysokie – 8 miejsce

W rankingu Gazety bankowej – „Najlepsze Banki” uplasował się na wysokiej 6 pozycji

 

ROK 2006

Godło Promocyjne „Bank przyjazny dla przedsiębiorców” oraz platynowa statuetka w konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców za rok 2005. Ponadto bank otrzymał wyróżnienie specjalne – za systematyczne wzbogacanie i usprawnianie współpracy z MŚP.

Prestiżowy tytuł Mecenas Kultury Województwa Podlaskiego w kategorii Firma Średnia – Sponsor Roku 2005

Wyróżnienie specjalne w V edycji konkursu „Bank spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”

Tytuł Mecenasa Fundacji „Pomóż i Ty” nadany przez Fundację na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych

II miejsce w konkursie o tytuł „Podlaskie Kalendarze 2006”

Grand Prix IFF za pomoc w organizacji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Podlaskie Spotkania 02.08-07.08.2006”

 

ROK 2005

Godło Promocyjne „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” w konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców za rok 2004

Prestiżowy tytuł Mecenas Kultury Województwa Podlaskiego w kategorii Firma Średnia – Sponsor Roku 2004

Dyplom w rankingu Polskich Banków Spółdzielczych w grupie bilansowej 75-100 mln za 2004 rok

Statuetka i wyróżnienie w konkursie „Bank spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”

Dyplom w II edycji konkursu „Bank dostępny”

 

ROK 2004

Dyplom w rankingu Polskich Banków Spółdzielczych w grupie bilansowej 75-100 mln za 2003 rok

Godło Promocyjne „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” w konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców za rok 2003

Prestiżowy tytuł Mecenas Kultury Województwa Podlaskiego w kategorii Firma Średnia – Sponsor Roku 2003

Statuetka i wyróżnienie w konkursie „Bank spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”

 

ROK 2003

Godło Promocyjne „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” w konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców za rok 2002

Statuetka i wyróżnienie w konkursie „Bank spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”

 

ROK 2001

Dyplom za zajęcie II miejsca w rankingu „Najlepszy bank spółdzielczy w Polsce za rok 2000”

Tytuł „Wyróżniający się bank spółdzielczy” w IV edycji ogólnopolskiego Konkursu Miesięcznika Finansowego BANK

Certyfikat dobroczynności Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Tytuł Przyjaciela Cierpiących na Padaczkę

Statuetka i wyróżnienie specjalne w konkursie „Bank spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”

 

ROK 2000

Złoty Medal im. Franciszka Stefczyka nadany przez KZBS

OdznakaZa zasługi dla spółdzielczości bankowej w Polsce”

III miejsce w rankingu BS zrzeszonych w W-MBR S.A w Olsztynie

Tytuł „Wyróżniający się bank spółdzielczy” w III edycji ogólnopolskiego Konkursu Miesięcznika Finansowego BANK

 

 

 

Real time web analytics, Heat map tracking
BS Bransk
BS BranskBS Bransk